Ursus C328 1963

Ursus C328 1963

Dokumentacja na pojazd zabytkowy







0 Komentarz

No Comment.