Motocykle wyczynowe SHL 250

Motocykle wyczynowe SHL 250
W ubiegłych sezonach rajdowcy SHL uzyskali szereg dobrych wyników Indywidualnych i zespołowych — głównie jednak w imprezach krajowych (Mi­strzostwa Polski indywidualne i ze­społowe). W zawodach międzynaro­dowych przewaga zagranicznych mo­tocykli czołowych marek utrudniała nawiązanie równorzędnej walki. Wy­twórnie te, dysponując olbrzymimi możliwościami technicznymi wyko­nują nie tylko specjalne silniki i podwozia dla zawodników fabrycz­nych, ale również bardzo często se­ryjnie produkują motocykle rajdo­we.

Tymczasem nasze rajdowe SHL —powstają w o wiele skromniejszych warunkach, a w dodatku tak ważny zespół jak silnik nie jest wykony­wany przez jedynego producenta krajowych silników motocyklowych. Nie wykonuje on specjalnych silni­ków rajdowych, ani też zestawów specjalnych części do takich silni­ków. W związku z tym wszystkie silniki wyczynowe dla potrzeb ze­społu fabrycznego SHL od lat wy­konywane są przez KZWM w Kiel­cach.

 

W ubiegłym roku opracowane i wyko­nane zostały nowe motocykle rajdo­we SHL-175 z nowym silnikiem, w którym wykorzystano elementy już produkowanego silnika MZ, Nowy silnik charakteryzuje się głowicą i cylindrem o bardzo , dużej po­wierzchni chłodzącej żeber, co za­pewnia prawidłowe chłodzenie w najgorszych spotykanych na trasach rajdowych warunkach, a jednocześ­nie konstrukcja połączenia rury wydechowej z cylindrem i mocowanie gaźnika umożliwiają stosowanie róż­nych układów wydechowych i ssą­cych. Wał korbowy silnika posiada małą średnicę przeciwwag (co za­pewnia małą objętość szkodliwą) oraz nowe łożyskowanie stopy kor­bowodu o dopuszczalnych obrotach maksymalnych ponad 8100 tj. ponad 40% większych niż w dotychczaso­wych silnikach rajdowych SHL. Na prawym czopie wału korbowego osa­dzony jest małogabarytowy iskrow­nik szwedzki „Stela”, a na lewym —koło zamachowe poprawiające płyn­ność jazdy zwłaszcza w trudnym te­renie. Przy średnicy cylindra 61,5 mm, skoku tłoka 58 mm i objętości 173 cm3, osiągana jest moc maksy­malna 17,5 KM przy 6000 obr/min. przy stopniu sprężenia 10,5. Silnik —przy umiarkowanych obrotach ma­ksymalnej mocy — posiada rów­nież duży moment obrotowy ponad 2,1 kgm. Skrzynia biegów 9-stopniowa o specjalnych przełoże­niach rajdowych. W KZWM wy­konywane są wszystkie nowe zespo­ły jak np. głowica, cylinder, wał korbowy, skrzynia biegów, a pozo­stałe elementy — obudowy, pokrywy, łańcuch i napęd sprzęgła itp. — są seryjnymi częściami silnika W-2. Podwozie uległo również zasadni­czej zmianie: nowa rama podwójna, zamknięta (z rur prostokątnych) po­siada nową konstrukcję węzła głów­ki ramy oraz wzmocnioną tylną część. Widelec przedni teleskopowy, układ ssący z suchym (papierowym) elementem filtrującym, elastycznie mocowany zbiornik paliwa. Masa rajdówki z ogumieniem tarczowym 3 x 21″ z przodu i 3,5 x 18″ z tyłu —wynosi 106 kg.

 

MOTOCYKL RAJDOWY 250

Natomiast całkowicie nowym mo­tocyklem wykonanym w 1969 r. jest rajdowy SHL-250. Silnik: jednocylindrowy dwusuwowy posiada średnicę cylindra 69 mm, skok tłoka 65 mm, głowicę i cylinder (aluminiowy, z tuleją żeliwną) z lekkich stopów, stopień sprężania 9,6, gaźnik BVF30 mm. Instalację zapłonową two­rzy również iskrownik małogabarytowy Stefa’,. Skrzynia biegów — 5-stopniowa, napęd koła tylnego łań­cuchem 5/8″. Podwozie: rama wspól­na z modelem 175, ale zawieszenie koła przedniego stanowi widelec te­leskopowy Ceriani, a koła tylnego —wahacz wleczony z elementami reso­rującymi Girling. Pozostałe elemen­ty jak np. zbiornik paliwa, osłona łańcucha, pełnopiastowe hamulce

160 x 40, instalacja oświetleniowa itp. — są analogiczne jak w mode­lu 175 cm3,. Z ogumieniem Barum 3 x 21″ na kole przednim i 4,0 x 18″ na kole tylnym, z numerami starto­wymi, osprzętem itp. — masa raj­dówki wynosi 112 kg (jest to więc jedna z lżejszych rajdówek w swo­jej klasie).

W wykonanie i przygotowanie tej rajdówki, startujący na niej kierow­ca fabryczny, Zenon Wieczorek, wło­żył masę pracy — ale z pewnością nie poszła ona na marne: zwycięstwo w klasie 250 oraz w klasyfikacji ogól­nej (!) całego rajdu już podczas pierwszego startu, którym była I Eliminacja Rajdowych Mistrzostw Polski w Świeciu z pewnością to potwierdza. Zwycięstwo tym cen­niejsze, że odniesione nad czołowymi polskimi zawodnikami, startują­cymi na motocyklach MZ, WSK i Promot (z silnikiem Puch).

Z.KLIMECKIKomentowanie jest wyłączone.